Птиците като правило свиват гнездата си от растения, които отпъждат паразитите. Но последно време пернатите, обитаващи градовете, все повече използват цигарени фасове за да гонят паразитите.
Химическите вещества, съдържащи се в никотина, пропъждат членестоногите.Фасовете служат на птиците за обеззаразяване на гнездата и за защита на новородените от паразитните кърлежи, посочват специалистите от Националния автономен университет в Мексико.<br /> <br /> За изследванията си учените са избрали два вида птици, живеещи в населените места &ndash; мексиканската чинка и домашното врабче. Оказало се, че колкото повече остатъци от филтри има в гнездото, толкова по-малко паразити има в него./БЛИЦ<br />