Русия трябва в следващото десетилетие да реализира мащабен проект за демографско развитие на страната и чувствително да увеличи своето население. Това пише руският премиер Владимир Путин в своя статия за социалната политика, която трябва да излезе на 13 февруари в „Комсомольская правда”, но вече е качена в предизборния сайт на Путин.
Според Путин, в противен случай &bdquo;ние рискуваме да се превърнем в глобалния смисъл в &bdquo;празно пространство&rdquo;, чиято съдба няма да решаваме ние&rdquo;.<br /> <br /> Премиерът (и кандидат за президент) пише, че при запазване на сегашното положение населението на страната към 2050 година ще намалее от 143 милиона до 107 милиона души. А при реализация на комплексна програма то може да се увеличи до 154 милиона.<br /> <br /> Путин сочи, че на първо място трябва да се подпомагат многодетните семейства, като в райони с ниска раждаемост те да получават помощ от 7000 рубли (230 долара) за всяко трето и последващо дете до навършване на 3-годишна възраст. За майките да се организира гъвкав график на работното време и да се ликвидира липсата на места в детските градини. За децата от неблагополучните семейства да се създадат условия за достъп до добро образование.<br /> <br /> На второ място, според Путин, трябва да се осигури имиграционен процес &bdquo;на равнището 300 хиляди души в година&rdquo;, като се създадат условия за завръщането на руснаците зад граница. Премиерът предлага да се снемат ограниченията за обучение на чужди студенти в Русия и да се опрости процедурата за получаване на руско гражданство след това.<br /> <br /> Като ключова задача за социалната политика в страната премиерът сочи целевото изразходване на средствата за социални програми. На гражданите трябва да се даде възможност сами да се осигуряват, като директно да се подпомагат само ония, които не могат да работят.<br /> <br /> Путин отбелязва, че държавата не може по-равномерно да разпределя доходите от нефт и газ, затова ситуацията със социалната справедливост ще се подобрява според развитието на другите области на икономиката.<br /> <br /> В статията се казва, че е необходимо &bdquo;да се създаде работническа аристокрация&rdquo;, която към 2020 година да достигне 10 милиона души. Премиерът обещава на материално неосигурените студенти стипендии от 5000 рубли (165 долара).<br /> <br /> Особено внимание в статията се обръща на повишаването на доходите на учителите и на университетските преподаватели, като целта е да се повиши качеството на обучението и здравеопазването. В сферата на здравеопазването Путин призовава към по-голяма лична отговорност. Според него, ако мнозинството от руснаците пият, пушат и не спортуват, то за тяхното лечение &bdquo;никакви пари няма да стигнат&rdquo;.<br /> <br /> Последната част от статията е посветена на проблема за достъпно жилище. Премиерът предлага да се намали стойността на строителството, борба с монопола в тази област, да се дадат за строителство неизползвани земи от различни държавни учреждения. Путин се надява, че предлаганите мерки ще направят възможно 60 процента от руските семейства да си купят жилище още към 2020 година, а към 2030 година проблемът да бъде изцяло решен. /БЛИЦ<br />