Съкращаването на щата на помощния правителствен персонал със 158 души представлява 10% от общата му численост, съобщи Дмитирй Песков, говорител на руския премиер Владимир Путин.
"В момента след съкращаването на щатния брой на персонала ще има някои незаети места, но засега оптимизацията е приключена и едва ли се предвижда увеличаване на щата", каза песков. "Изхождаме от това, че оптимизирането приключи както в количествено и качествено, така и в структурно отношение и персоналът сега ще може по най-добрия начин да изпълнява функциите си", подчерта той. /ИТАР-ТАСС