С изключение на няколко смели инициативи, Гърция е поела курса към излизане от еврозоната. Колко силно това може да навреди на икономиката. Колко бързо страната ще може да се възстанови?
Излизането от валутни съюзи не е толкова често явление, колкото изходът от фиксирани валутни курсове. Има няколко случая, в които силно &quot;доларизирани&quot; икономики са се опитали да се върнат към старата си валута. Тези епизоди могат да служат като ръководство за това, което може да очаква Гърция. Сред характерните аспекти в гръцкия случай е перспективата за насилственото превръщане на банковите депозити в нова местна валута при условия на изключителен икономически стрес. От 1982 г., пет епизода илюстрират най-добре тази комбинация. Урокът от тях е, че гръцкият случай включва дълбоки и трайни травми.<br /> <br /> Първият въпрос е дали насилственото обръщане на валутата на депозитите ще се случи, ако има &quot;Grexit&quot;. Отговорът е &quot;да&quot;.<br /> <br /> Доверието в статуквото се срина, което доведе до рязко повишаване на вътрешно забавяне, както публично, така и частно. Частният сектор е в неизпълнение на задълженията си и около половината от банковите заеми в страната са необслужвани, а дълговете по кредитни карти растат.<br /> <br /> Данъци не се плащат и хората трупат евро. Правителството се самофинансира, като не плаща сметките си. Централната банка на Гърция не може законно да &quot;печата&quot; евро, за да отговаря на тегленията на депозити.<br /> <br /> При тези обстоятелства насилственото превръщане на депозитите в евро в драхма ще бъде неизбежно.<br /> <br /> Петте епизода, които отразяват тези характеристики, са в обратен хронологичен ред: Аржентина през 2002 г., Аржентина през 1989 г., Перу през 1985 г., Боливия през 1982 г. и Мексико през 1982 г. Техните икономики бяха базирани на долара, но насилствено конвертираха доларовите депозити в местна валута.<br /> <br /> Какво стана? В общи линии насилственото преобразуване беше придружено от изтичане на капитали, по-нисък износ и значително свиване на вътрешното финансово посредничество.<br /> <br /> Изтичането на капитали в тези случаи обикновено започва преди смяната на валутите, но продължава и след това, често с по-бързо темпо и въпреки контрола на капитала. Изводът е, че конверсията не успява да изгради доверие в стабилността на новата валута. Изключително високите премии за нови валути по време и след преобразуване подчертават това. Колкото по-висока е тази премия, толкова по-голямо е очакваното обезценяване.<br /> <br /> Капиталовите контроли обикновено остават в сила много по-дълго, отколкото правителството първоначално обявява. Забележете, че в петте случая властите са избрали да разхлабят забраните за доларови депозити. С други думи техните усилия за &quot;дедоларизиране&quot; и преминаване към национална валута имат частичен успех. По същия начин гръцкият опит да се &quot;де&ndash;евротизира&quot; може да се провали.<br /> <br /> Случаят на Мексико през 1982 г. е особено отрезвяващ. Дедоларизацията е частично изпълнена, но капиталовото изтичане е двойно, банковите кредити за частния сектор спадат почти наполовина за две години след конвертирането на валутата. Инфлацията остава висока, а растежът - слаб в продължение на няколко години.<br /> <br /> Принудително конвертиране в съчетание с изтичането на капитали, успоредно с пазарните премии и рецесията, не изненадва, че финансовото посредничество намалява значително по време на тези кризи.<br /> <br /> Финансово посредничество - измерено чрез банкови депозити, като дял от брутния вътрешен продукт - има тенденция да върви нагоре, когато икономиките растат. По време на тези кризи финансовото посредничество тръгва в обратна посока за продължителен период от време.<br /> <br /> В годината преди преобразуването в Аржентина и Мексико, банкови депозити са били 20 на сто до 30 на сто от БВП. В годината на преобразуването те спаднаха рязко и в крайна сметка удариха дъното от 5% до 8% от БВП.<br /> <br /> Гръцко излизане от еврозоната не трябва да се случва. Смислено споразумение за дълга и уверението на ЕЦБ за подпомагане на банковата система все още могат да предотвратят този резултат. Но ако &quot;Grexit&quot; се случи, насилственото конвертиране на валутите на депозитите ще се случи, а спадът в гръцката икономика най-вероятно ще бъде голям и продължителен. /БГНЕС<br /> <br /> <strong>Кармен Рейнхарт, професор по международна финансова система към Училището по управление &quot;Джон Ф. Кенеди&quot; към университета Харвард<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);">СЛЕДЕТЕ С БЛИЦ НЕВРАЛГИЧНИТЕ ПРЕГОВОРИ В БРЮКСЕЛ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ГЪРЦИЯ И ЦЯЛА ЕВРОПА!</span> </strong>