Европейската комисия е препоръчала на Сърбия да прекрати работите по изграждането на газопровода "Южен поток" до момента на пълната хармонизация на проекта с европейското законодателство, пише белградският вестник "Политика”.
&quot;Европейската комисия по принцип не е против проекта &quot;Южен поток&quot;, защото е много важно да се увеличат начините и източниците на снабдяване с газ на Западните Балкани. &quot;Южен поток&quot; би бил още един начин, но не и нов източник на снабдяване с газ. Европейската комисия не е против газопровода, а против начина, по който се осъществява този проект&quot;, се казва в текста, цитиран от сръбската медия.<br /> <br /> ЕС подчертава още, че като всеки друг голям инфраструктурен проект в Европа, така и &quot;Южен поток&quot; трябва да има твърди юридически и регулаторни рамки и се добавя, че такива рамки още няма.<br /> <br /> &quot;Междуправителствените споразумения, подписани с Русия за &quot;Южен поток&quot;, не съответстват на европейските закони, а тъй като една от компетенциите на комисията е да прилага законите на ЕС, тя ползва всички достъпни юридически средства, за да се увери, че газопроводът се развива и функционира при пълно спазване на законите на съюза&quot;, се подчертава в текста.<br /> <br /> Позицията на Еврокомисията за &quot;Южен поток&quot; в случая със Сърбия не е изключение, &quot;нещо повече, нито едно междуправителствено споразумение, подписано от Русия за газопровода, не съответства на законите на ЕС&quot;. Тази позиция остава непроменена както в случая с държавите членки на ЕС, така и за трети страни, включително за Сърбия&quot;, продължава позицията на Брюксел<br /> <br /> В текста се подчертава, че в дългосрочен интерес на Сърбия като страна - кандидат за членство в ЕС, е да осигури участието си в проекта &quot;Южен поток&quot;, като не нарушава основните принципи на европейските закони.<br /> <br /> В същото време Еврокомисията насърчава Сърбия да работи за свързване с българската газопреносна система и припомня, че е отделила 14.2 милиона евро за този проект, който би допринесъл за развитието на енергийната сигурност на Сърбия.<br /> <br /> В текста се посочва и че Европейската банка за възстановяване и развитие също е обещала да подкрепи този проект, ако Сърбия извърши преструктуриране на компанията &quot;Сърбиягаз&quot; в съответствие с правилата на ЕС, казват още от Брюксел./БЛИЦ<br /> <br />