Изследователите от Института по медицинска история и етика в Берлин са установили, че в периода от 1961 до 1989 г. в Германската Демократична Република (ГДР) са били проведени около 900 медицински експеримента върху гражданите на тази страна с използването на препарати, разработени от западни фармацевтични компании.
&quot;Изследванията са правени в сътрудничество с комунистическото правителство на ГДР и &quot;Щази&quot;. С тази съмнителна практика са се занимавали не само западногермански компании, но също така и американски, швейцарски, британски и френски фирми&quot;, разказва за доклада на изследователите изданието The Local.<br /> <br /> Заинтересуваността на властите от ГДР в провеждането на експериментите се обяснява с нуждата от валута, която западните фармацевтични предприятия плащали за съмнителните от етична гледна точка услуги. Понастоящем това стана повод и да се обвини правителството на Източна Германия в опити да се разплаща посредством здравето на гражданите си за недостатъците свързани с плановата икономика по съветски образец.&nbsp;<br /> <br /> Що се касае до критиката към западните учени-експериментатори, то тя съществува в доклада, но с уговорката, че всички тестове са били провеждани в съответствие с международните стандарти по това време, макар че пък не съответстват на по-строгите стандарти на сегашния XXI век.<br /> <br /> &quot;Опитите са провеждани от 75 компании от 16 страни, включително Bayer, Pfizer и Roche. Ние не успяхме да намерим доказателства за систематични нарушения, не успяхме и да установим дали всички пациенти от ГДР са разполагали с информация за това в какви експерименти взимат участие, сведенията за това са откъслечни&quot;, разказа пред журналистите ръководителят на изследователската група Волкер Хес.<br /> <br /> Изследвания за ефективността на новите препарати не се провеждали в западните страни заради по големите изисквания към фармацевтите, което водело и до необходимостта от използването на по-сериозни финансови средства от компаниите.<br /> <br /> <strong>Превод и редакция: БЛИЦ</strong>