Учени от САЩ разработиха нов вид сухо лепило, базирано върху качествата на крайниците на гущерите гекони.
Здравината на лепилото надхвърля три пъти тази на досегашните и 10 пъти здравината на лепкавите крайници на самите гекони. Учените отдавна са заинтригувани от способностите на геконите да висят от тавана на пръстите си. Открито е, че те дължат забележителната си прилепчивост на микроскопични косъмчета по пръстите си. Изследователите успяха да повторят способностите им със специално подредени въглеродни нанотръби, които максимизират силите на привличане на атомно ниво, известни акто силите на Ван дер Ваалс. Изследването е публикувано в списание „Science“. /БЛИЦ