Развиващите се страни широко използват отработени води в земеделието, се казва в шведско проучване.
Това дава възможност да се отглеждат множество различни култури, но с цената на риска за здравето на потребителите и за околната среда. Проучването е осъществено в 53 града на Латинска Америка, Средния Изток, Азия и Африка и показва, че без употребата на отработени води, много от проучените градове не биха могли да осъществяват напояването на земеделските си култури. С нарастването на урбанизацията и намаляването на световните запаси от питейна вода използването на отработени води е практически неизбежно. Докладът призовава да се въведат евтини предпазни мерки като хранилища за отработени води, където да се утаяват твърди частици, ударение върху измиването и приготвянето на храната и използването на капково напояване. /АФП