Руската федерация изплати свой дълг от съветско време на Македония, съобщава македонската информационна агенция Independent. Дългът се равнява на 60 млн. щатски долара.
Сумата, която е била изплатена на Скопие, е била част от дълг от съветско време, натрупан като част от търговското и икономическо сътрудничество между бивша Югославия и бившия Съветския съюз.

На Москва все още предстои да погаси частта от този дълг на Босна и Херцеговина.

През 2016 г. беше постигнато предварително споразумение между Русия и Босна и Херцеговина за изплащане на дълга.