На официалния сайт на руския президент са публикувани предложенията на Русия за срещата на върха на Г-20 в Лондон, която ще се състои през април т.г.
Русия призовава да бъде проведена реформа в международната валутно-финансова система, насочена към укрепване на нейната стабилност и урегулиране на глобалните дисбаланси в икономиката. Като една от евентуалните мерки в рамките на реформата на глобалната валутно-финансова система Русия посочва ”създаване на наднационална резервна валута, която ще се емитира от международните финансови институции”.
Настоящата глобална икономическа криза е резултат от провала на финансовата система в резултат на ниското качество на регулиране, поради което не са били взети предвид огромни рискове, се заявява в документа. Световните финансови институции за регулиране не са реагирали на събитията от последните години с адекватни действия, което потвърди несъответствието между тяхната дейност и потребностите на съвременния многополярен свят, се казва в документа. В своите предложения Русия изхожда от това, че в условията на глобализация за нормалното функциониране на световната икономика е необходима стабилна, предсказуема и функционираща по предварително известни правила международна валутно-финансова система, посочва Newsru. На предстоящата среща на върха в Лондон трябва да бъде постигнато съгласие по основните параметри на новата световна финансова система, се посочва в документа. /БЛИЦ