Русия заедно със Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще участва в програма за повишаване на финансовата грамотност на населението на страната.
Съответното нареждане бе подписано от руския премиер Владимир Путин, съобщева официалният уебсайт на руското правителство. В нареждането се казва "Да бъде прието предложението за участието на Русия заедно със Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничестов и развитие в програмата за оценката и повишаването на нивото на финансовата грамотност на населението и да се внесе в тръстовия фонд на програмата доброволна вноска в размер на 15 млн. долара за периода 2008-2011 г.". /Интерфакс