Европа има нужда от икономическо правителство на ниво държавни и правителствени ръководители, заяви френският президент Никола Саркози в град Анси по повод вземаните от властите мерки за борба с финансовата криза.
"Икономическото правителство" трябва да бъде представено не от министрите на финансите, както е сега, а от правителствените и държавните ръководители, защото именно "те трябва да поеват отговорността за вземаните решения", смята Саркози. В тази връзка той напомни за срещата на високо равнище на Еврогрупата с участието и на Великобритания, която се състояна 12 октомври в Париж. Според сега действащата парктика 15-те държави от Еврозоната ежемесечно провеждат срещи на високо равнище на ниво министри на финансите за обсъждане на актуалните проблеми. /ИТАР-ТАСС