САЩ ускоряват обработването на молбите за издаване на визи от страна на изследователи и завършващи студенти, надявайки се да отстранят спънките, пораждащи страхове, че учените ще се насочат другаде.
Американският държавен департамент е увеличил състава си и е променил процедурите и сега очаква издаването на визи за изследователи да отнема около 2 седмици, заяви Дейвид Донъхю, заместник-държавен секретар по консулските въпроси. Съединените щати миналата година са издали около 56 000 подобни визи за завършващи студенти във високотехнологични области, учени от изследователски лаборатории и участници в научни конференции според Донъхю. Понякога обаче за издаването на визи са били необходими месеци, като основно това се отнася за кандидатстващи граждани на Индия и Китай. Американски университети - в които чуждестранни студенти често кандидатстват за голям брой места в програми за завършващи - изразяват опасения, че кандидатите могат да се насочат към други държави поради трудностите при получаване на американски визи. /АФП