Световната банка одобри отпускането на безлихвен кредит в размер на 500 милиона долара за Пакистан.
Средствата трябва да подкрепят пакистанската програма за икономическа стабилност. "През последната година Пакистан преживя тежки вътрешни и външни сътресения и трябва да се справя с много трудна макроикономическа ситуация. Повишаването на цените на петрола и храните и намаляването на търсенето на пакистанските стоки се отрази сериозно на икономиката на страната”, се посочва в изявление на СБ. Подчертава се, че банката подкрепя програмата на пакистанските власти, която цели да стимулира финансовия сектор и да премахне пречките пред бизнеса. /АФП