Атина влезе в съдбоносна седмица, в която трябва бъде финализирана сделката за планираното преструктуриране на гръцкия дълг.
Осъществяването е под въпрос. Причината е, че не всички частни кредитори ще се включат доброволно. Правителството среща трудности да събере подкрепата на неинституционалните облигационери, а в това число и дори гръцките инвеститори на бързат да се подпишат под споразумението.<br /> <br /> Частните кредитори, които държат гръцки дълг за 206 млрд. евро, имат срок до четвъртък вечерта да решат дали ще вземат участие в размяната на облигации, целяща да намали задълженията на Атина с около 100 млрд. евро. <br /> <br /> Гърция трябва да получи съгласието на 75% от облигационерите, за да се избегне принудителното прокарване на сделката чрез т. нар. клаузи за колективно действие, които парламентът гласува миналата седмица. Ако по-малко от 66% от частните кредитори вземат участие, дори клаузите за колективно действие ще станат невалидни, проваляйки цялата операция.<br /> <br />