Достъпът до вода би трябвало да бъде признат за основно човешко право, заяви високопоставен представител на Съвета на Европа в навечерието на Световния ден на водата.
“Правно основаният достъп до вода би бил много важен, за да може гражданското общество да държи правителствата отговорни за осигуряването на достъп до достатъчни количества доброкачествена вода и ниво на хигиена”, заяви председателят на парламентарната асамблея на Съвета на Европа Луис Мария де Пуиг от испания. “Предизвикателствата, с които трябва да се заемем, са няколко: постояннаат липса на вода на юг, наводненията на север и проблемите с управлението на водните ресурси и качеството в централна Европа”, добавя Пуиг в официално изявление. Според него Европа не успява да пречисти над половината от замърсената вода в градовете. 41 млн. души в европа нямат достъп до чиста вода за пиене, а 85 млн. не разполагат с основни хигиенни условия. Адекватното управление на водните ресурси, което би осигурило постоянен достъп до вода и хигиенни условия, е невъзможно без съответното законодателство”, добави той. Де Пуиг призова своите колеги в Съвета на Европа да се застъпят за правото на вода и хигиенни условия. “Правото на достатъчни количества висококачествена леснодостъпна вода за населението трябва да бъде съхранено в конституциите ни”, посочи той. Севтовният ден на водата ще бъде отбелязан утре. /АФП