Анкета, проведена сред половин милион души от 34 държави разкрива, че 70% от тях проявяват неволен сексизъм, свързвайки научната работа повече с мъжете, отколкото с жените.
Това сочат резултатите от изследването, публикувани в Аналите на Американската национална академия на науките. Внедрените стереотипи - мисли, които не искаме да изразим или дори не осъзнаваме - може да накарат момичета да се откажат от научна или математическа кариера и дори да повлияят на техните успехи, обясняват авторите на това изследване. В страни, в които тези стереотипи са по-силно насадени в съзнанието на хората, момчетата постигат по-добри резултати от момичетата по различните научни и математически дисциплини. "Ние открихме една обща тенденция във всички страни, в които проведохме анкетата, която показва, че хората по-често свързват научната дейност с мъже, отколкото с жени", обяснява професорът по психология в университета в Джорджия Браян Носек, който е и основен автор на изследването. Участниците е трябвало да отговарят на бързо поставени въпроси, да подреждат думи, свързани в мъжкия пол (като той, баща, син) или с женския пол (тя, майка, дъщеря) с термини, свързани с наука - като физика, биология, химия, със социални науки като "история, литература, изкуство". Повечето участници са направили връзка между думи, свързани с наука и думи, свързани с мъжкия пол, сочат авторите на изследването. /АФП