На британските ученици на възраст между 5 и 16 години ще бъдат преподавани задължително уроци за здравето и личния живот, включително по въпросите на секса и отношенията в семейството.
Правителството на страната обаче признава, че в новата идея все още има редица “нерешени проблеми” и до въвеждането на новия курс той трябва да бъде прецизно доработен. Служителят в британското министерство на образованието Джим Найт смята, че новата програма ще окаже въздействие върху моралния климат в училищата, върху потребностите на децата и върху моралните ценности на родителите. Две трети от 1 000 участници в социологическо проучване подкрепят уроците по сексуално образование на децата, като се започне от 11-годишна възраст. Решението за реформата бе взето, след като министерствто призна, че преподаването на основите на сексуалното образование и антиалкохолната и антинаркотичната просвета е “фрагментарно”. Все още обаче не са обявени подробности за новата програма. В министерството смятат, че сексуалното образование и уроците по семеен живот преминават в училище в “морален вакуум” и че училището и родителите заедно трябва да определят кои теми трябва да бъдат приоритетни. Обучението по тези предмети трябва да отговаря на възрастта. “Съвсем не смятаме, че 5-6 годишни деца ще бъдат обучавани сексуално”, каза Найт. “Става дума за създаването на морални критерии и разбиране за морал, в рамките на които ще можем на по-късен етап да проведем сексуалното образование”, добави той. Същевременно министерството оставя на отделните училища определена свобода при изборана конкретните теми в новата програма. “Религиозните училища например може да поискат в допълнение към нашия да направят собствен учебен план, който ще взема под внимание техните морални принципи”, смята Найт. Подобна уговорка обаче далеч не удовлетворява всички. Директорът на организацията “Християнски глас” Стивън Грийн смята, че новата програма само ще подтиква децата към експерименти и ще доведе до увеличаване на бременността при тийнейджърите и до безплодие. Той определи сексуалното образование на децата като “порочна идея”, а правителството според него “иска цялото поколение да се отдаде на порока”. Но благотворителната организация “Бруук”, която се занимава с проблемите на сексуалното здраве, определи идеята за въвеждане на задължително сексуално образование на децата като “просто блесяща”. “Сега най-накрая можем да създадем система, при която учителите ще могат да работят в тясно сътрудничество с децата, тийнейджърите и родителите им”, заяви председателят на “Бруук” Саймън Блейк. /Би Би Си