Политическата платформа за отцепването на Войводина от Сърбия се подготвя от 1995 г. и сега навлиза в заключителната си фаза, каза за сръбския вестник “Курир” източник, близък до разузнавателните среди.
Като се позовават на протоколите от среща на ръководството на разузнавателните служби на САЩ, Великобритания и Германия, проведена през юни 2003 г., източниците на изданието твърдят, че политическият компонент за отцепването на северната сръбска област е подготвян внимателно. “На срещата представителите на тези разузнавателни служби са представили своите планове, свързани с оказването на помощ и финансирането на онези политически сили, които се обявяват за сепаратизъм. Съгласно техните заключения, по онова време вече е трябвало да започнат конкретните политически действия чрез институционалните лостове на система, тоест трябвало е да се работи за отцепване чрез системата”, твърдят източниците на вестника.
БЛИЦ припомня, че в доклад на българския Атлантически клуб от август 1998 г. с автори Любомир Иванов, Соломон Паси и Марин Михайлов, се казва, че под управлението на Слободан Милошевич “сегашна Югославия ще се разпадне на нови 5 държави: Черна Гора, Косово, Войводина, Санджак и Сърбия”.
“Какво предстои: Република Черна Гора, Република Косово, Република Войводина, независим Санджак и Република Сърбия”, се казва в доклада.
“Процесът на разпад вече не може да бъде спрян. Той ще продължи до постигането на независимостта на Черна гора, Косово, Войводина и Санджак. И ако тази неизбежност не бъде разбрана и не бъде поставена в някакви рамки, международното обществено мнение вероятно ще продължи да бъде “изненадвано” и “шокирано” от поредицата битки, редувани с безплодни преговори”, се посочва в документа.
“Редом с Черна Гора и Косово на дневен ред идва и отделянето на Войводина, най-развитата област в днешна Сърбия с население 2 милиона души и територия 21 506 кв.км. Войводина е втората автономна област според конституциите от 1946 и 1974 г. Първите сътресения във Войводина станаха още през октомври 1988 г. по повод идеите за конституционни промени, отнемащи автономията на областта.
Последните данни показват, че 60% от населението на Войводина иска пълна автономия. Причините са многобройни - загубата на предишния конституционен статут, различното историческо минало от това на Сърбия, изключителната толерантност между етносите, чието разнообразие във Войводина е уникално за цялата територия на бивша Югославия. Тази толерантност е плод на различен манталитет, напълно несъвместим с националистическата доктрина на режима на Милошевич.
Все пак основните причини, които водят Войводина към независимост са икономически. През 1995 г. например тя е осигурила 40% от приходите в бюджета на Сърбия, а е получила едва 25%. Войводина има чудесни природни дадености: изключително плодородни земи (тя е житницата на Сърбия) и развито селско стопанство, богата индустриална база, основана върху местното производство на петрол и газ. Географското и положение на врата към Централна и Западна Европа на Сърбия също обуславя стремежа към независимост. Населението е изморено от водените от Белград войни, за които дава значителна част от мобилизираните - факт, обясняващ увеличилата се емиграция от областта”, пише в доклада.
Припомняме само още, че до момента се осъществи прогнозата от 1998 г. за Република Черна гора и Република Косово. /БЛИЦ