Министрите на финансите на ЕС дадоха съгласие за въвеждането на еврото в Словакия от 1 януари 2009 г., съобщи АФП.

Фиксиран е и курсът на еврото спрямо кроната, при който страната ще премине към общоевропейската валута – 1 евро за 30,126 крони. Така Словакия преодоля последното препятствие по пътя си към еврозоната. По-рано Европейската комисия и Европейската централна банка подкрепиха въвеждането на еврото в Словакия, като отбелязаха, че икономическите кретирии за тази стъпка са изпълнени. В самата Словакия мнозина се отнасят негативно към присъединяването към еврозоната, тъй като това заплашва с ускоряване на темповете на инфлация. Словакия ще стане 16-ата страна от еврозоната. Еврото беше пуснато в обращение в 11 европейски страни през 1999 г. По-късно към валутния съюз се присъединиха Гърция, Словения, Кипър и Малта. Някои държави от ЕС като Великобритания и Швеция се отказаха да въвеждат единната европейска валута. /ЛентаРу