Кризата на финансовите пазари в света и слабият долар спрямо еврото натежаха чувствително върху сметките на Ватикана. След три позитивни финансови години Светият престол е на червено с 9 милиона евро, съобщи онлайн изданието Affaritaliani.
Доста негативна е била миналата година за бюджета на администрацията на Ватикана и тя се дължи най-вече на слабия долар. Финансовите проблеми за сметките на Светия престол са в голяма степен заради Ватиканското радио. То е приключило годината с бюджет на червено от 14,7 милиона евро. Единственият слънчев лъч идва от сектора на недвижимата собственост, който през 2007 г. е регистрирал печалби от 36,3 милиона евро. Това е с 4 милиона евро в повече от предишната година. Принос за печалбите има продажбата на скъпо недвижимо имущество на Ватикана. /ПронтоСофия