"Зеленият" план на компанията обхваща периода до 2015 г.
Sony Ericsson обяви план за намаляване на емисиите въглероден диоксид във всички свои отдели с 20% до 2015 г., съобщава TechNews.bg. В същото време компанията се ангажира да намали с 15% емисиите на парникови газове, отделяни през пълния жизнен цикъл на продуктите й - от разработването, производството, през употребата на продуктите от потребителите до управление на продукти с изтекъл живот.<br /> <br /> Ключов момент за реализиране на тези ангажименти е представянето на първите GreenHeart продукти. Това са мобилните телефони C901 GreenHeart и Naite, както и слушалката MH300 &ndash; едни от &bdquo;най-зелените&rdquo; продукти на пазара.<br /> <br /> Нововъведенията в първите GreenHeart телефони ще бъдат приложени в цялостното продуктово портфолио на компанията. Това ще й даде възможност непрекъснато да намалява влиянието на всички свои продукти върху околната среда и да превърне тази практика в стандарт за мобилната индустрия.<br /> <br /> <u><b>Сред &bdquo;зелените&rdquo; характеристики на моделите са:</b></u><br /> - електронното ръководство, което намалява разхода на хартия с 90%;<br /> - редуцирана опаковка, която намалява въглеродните емисии при транспортиране на продуктите с над 80%;<br /> - рециклирана пластмаса и зарядно устройство с ниска консумация на енергия.<br /> <br /> Благодарение на тези нововъведения, общото количество въглероден диоксид, отделяно при производството на GreenHeart продуктите, се намалява с 15%. &bdquo;Установили сме природосъобразна политика по отношение на пълния жизнен цикъл на продуктите, като проектираме телефони със &bdquo;зелена сърцевина&rdquo;, за да намалим въглеродните емисии, свързани с употребата на телефона, и да гарантираме природосъобразна обработка на продукти, които са излезли от употреба&rdquo;, заяви Дик Комияма, президент на Sony Ericsson.<br /> <br /> Компанията се ангажира също и със значително увеличение на количеството телефони, събрани като част от глобалната инициатива &bdquo;Върни обратно&rdquo;. Sony Ericsson цели да събира 1 милион телефона годишно от 2011 нататък, като по този начин прави рециклирането по-лесно за потребителите, осигурявайки повече локации и информация относно процеса на рециклиране. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />