За четвърти месец поред преките чужди инвестиции в Китай, които през последните години бяха един от основните фактори за бързия икономически растеж на страната, бележат рязък спад.
Местният вестник "Чайна Дейли" съобщи днес, че през януари обемът на привлечения капитал от чужбина е 7,54 млрд. долара, което е с 32,6% по-малко от същия месеч на 2008 г. Според анализатори основна причина за този срив е икономическата криза във водещите държави в света и нежеланието на транснационалните корпорации да поемат допълнителни разходи заради проблемите с ликвидността. Според тях тенденцията за намаляване на притока от средства от чужбина ще продължи и през следващите накялко месеца. "Световната икономика не е в най-доброто си състояние, затова едва ли е разумно да се очаква увеличаване на инвестициите", твърди в тази връзка експерта по макроикономически анализ Су Чан. /БЛИЦ