Съпруг рогоносец ще трябва да плати 5000 евро на жена си, тъй като е открил, че тя му изневерява, ровейки в електронната й поща. Така постанови Съдът в северния град Тревизо, според който е недопустимо да бъде нарушавано правото на личен живот и кореспонденция от когото и да било.
Случаят е свързан с искането за развод, подадено от жената, която претендирала и да й бъде поверено детето. За да докаже неверността й, съпругът обаче привел като доказателства пред съдията мейловете между жена си и един египтянин. Заради това сега е именно съпругът този, който ще плати за нанесени щети на жена си.

Според Асоциацията на адвокатите, специализирани в бракоразводни дела, решението на Съда в Тревизо потвърждава принципа за право на резервираност и дискретност. Според Асоциацията днес в 80 на сто от случаите изневерите в семейните двойки биват разкривани чрез контрол на електронната поща или съобщенията в мобилните телефони.

За да бъде разкрита съпружеска невярност обаче може да се използват други методи, а не ровене в личната кореспонденция. Адвокатите обобщават, че това от известно време насам се е превърнало в навик, характерен за повечето италианци. /ProntoSofia