Сърбия намали пътните такси за чуждите превозни средства до нивото на тези за сръбските превозни средства, съобщи държавното предприятие “Путеви Сърбийе”.
Пътната такса сега за сръбските превозни средства по участъка Белград – Ниш е от 730 динара до 4 390 динара. На 5 февруари сръбското правителство реши да намали пътните такси за чуждестранните автомобили до нивото на таксите за превозните средства със сръбска регистрация. Б 92 припомня, че поради разликата в пътните такси в началото на месеца Гърция не поднови разрешителните за превозвачите от Сърбия за транзит през Гърция, поради което над 100 сръбски камиона останаха блокирани няколко дни в Гърция. Точка на проблема беше поставена с решението на сръбското правителство за уеднаквяване на пътните такси за автомобилите с чужда и със сръбска регистрация. /Б 92