Днес стартира единната система за банков надзор в еврозоната. Ще бъдат наблюдавани 3600 банки в 18 страни.
<div id="gt-res-content" class="almost_half_cell"> <div dir="ltr" style="zoom: 1"><span id="result_box" lang="bg"><span class="hps">Европейският</span> <span class="hps">банков надзор</span> бе създаден, за да <span class="hps">помага да се</span> <span class="hps">възстанови доверието</span> <span class="hps">и да</span> <span class="hps">укрепне</span> <span class="hps">сигурността и стабилността</span> <span class="hps">на банковата</span> <span class="hps">система. /БЛИЦ<br /> </span></span></div> </div>