През миналия месец в САЩ са съкратени 533 000 работни места, това е най-големият спад на заетостта в страната за последните 34 години.
А безработицата в САЩ достигна до най-високите си нива от 1993 година насам, под натиска на икономическото забавяне, показвайки че рецесията в САЩ се задълбочава с по-бързи темпове от очакваното.
Безработицата в САЩ се покачва до 6.7 на сто през ноември, след като за предходния нарасна до 6.5 на сто.
Количеството работни места, извън селскостопанския отрасъл на икономиката за ноември месец намалява с най-много от 1974 година насам, според данните на Статистическата служба за заетостта (Bureau of Labor Statistics (BLS).
Пазарният консенсус беше за спад до 325 000, след като през октомври беше отчетено намаление с 320 000.
Работодателите в страната намаляват разходите си, като съкращават работни позиции и спират наемането на нови хора, под натиска на свиващото се потребление, рецесията и кризата във финансовия и имотния сектори.
Данните вероятно ще засилят натиска върху ФЕД за ново понижение на основния лихвен процент до края на тази година, въпреки, че реалната лихва вече е отрицателна.
Ревизираните данни за септември и октомври показаха увеличение на загубите на работни места със 199 000, като понижението през ноември е за 11 пореден месец, като за тази година спадът на заетостта достигна 1.91 милиона позиции.
Заетостта в промишления сектор в САЩ през ноември се понижава с 85 хиляди позиции, след спад със 104 000 през октомври, като прекратяването на стачката на 24 000 работници на Boeing вероятно е ограничило понижението за миналия месец.
В сектора на услугите, който включва банки, застрахователни компании, ресторанти и продавачи на дребно, губи 370 000 работни места след спад със 153 000 през предходния месец.
В строителния сектор позициите са с 82 000 по-малко, след понижение с 64 000 за октомври. Финансовите компании са загубили 32 000 работни места, след 31 000 за предходния месец, а 13 100 работни места е понижението в автомобилното производство.
Работните места в здравеопазването и образованието през ноември са се увеличили с 52 000, а в правителствения със 7 000.
Средната работна седмица в САЩ през ноември намалява до 33.5 часа, което отразява намаляването на икономическата активност в страната.
Средното часово заплащане в САЩ през ноември се покачва с 0.4 на сто на месечна и с 3.7 на сто на годишна база, до 18.30 долара.
Дори продажбите на дребно през коледния сезон ще бъдат засегнати от кризата. В четвъртък Международният съвет на центровете за пазаруване обяви, че продажбите в магазините отворени преди повече от година в САЩ са били най-слабите от 30 години насам, през ноември.
Макроикономисти предлагат в началото на следващата година да бъде пуснат в действие спешен план като чрез 100 милиарда долара публични инвестиции, основно в строителния сектор, за изграждане на мостове и диги, да се създадат 2 милиона работни места в САЩ. /Money.Bg