Отбелязваме свободолюбивата традиция на сръбския народ, но и зачитането на всички граждани на Сърбия: сърби, унгарци, бошняци, роми, хървати, словаци, румънци, русини, буньевци, горанци, албанци, власи, черногорци, македонци. Това заяви президентът на Сърбия Борис Тадич по повод Деня на държавността на Сърбия – 15 февруари. Същия ден се отбелязва и Денят на армията на Сърбия.
Сръбският вестник “Политика” цитира думите на Тадич. В публикацията след изброяването на различните народи, които живеят в Сърбия, стои многоточие. Факт е обаче, че българите ги няма, макар че те са признати за национално малцинство в Сърбия.
Материалът в “Политика” е под заглавие “Сърбия няма да се дели”. Президентът Тадич заяви за пореден път, че Сърбия никога няма да признае независимостта на Косово. “За Сърбия 17 февруари е само датата, когато беше приет един противоправен акт, когато Прищина незаконно провъзгласи Косово за така наречена държава”, каза Тадич. “Искам да разсея всякакви съмнения и страхове и да поискам политизираните надвиквания за Устава на Войводина да бъдат преобразувани в аргументирана демократична дискусия”. Това каза Тадич във връзка с процедурата, която все още тече в Сърбия, за приемането на нов Устав на Войводина, за който в Сърбия се чуват гласове, че поставя основите на държавността на Войводина. “В Деня на Държавността отбелязваме и символично единството на Сърбия, нейната териториална цялост и неделимост. Отбелязваме свободолюбивата традиция на сръбския народ, но и зачитането на всички граждани на Сърбия: сърби, унгарци, бошняци, роми, хървати, словаци, румънци, русини, буньевци, горанци, албанци, власи, черногорци, македонци”, каза Тадич. /БЛИЦ