Някога върли политически противници, а от преди три дни коалиционни партньори, Демократическата партия и Социалистическата партия на Сърбия ще подпишат тази седмица декларация за политическо помирение и обща отговорност при управлението на Сърбия. В интервю за вестник “Вечерне новости” президентът на Сърбия Борис Тадич и лидер на Демократическата партия обяснява какво означава за него идеята за помирението, която той първи лансира.

“Абсолютно вярвам в националната политика, която върви в посока към помирение, защото само по този начин могат да се защитават легитимните интереси на сръбския народ, който живее във всички държави от региона. Само ако бъде направена рамка за разрешаване на легитимните интереси на нашия народ, Сърбия може отново да заеме своето място на Балканите. Без това ще бъдат празни думи да се каже, че Сърбия е стълб на Балканите или негов мотор”, казва Тадич. В Сърбия е постигнат консенсус за защитата на Косово “и ние продължаваме тази политика, но не сме постигнали ясна договореност каква е нашата национална стратегия на Балканите. Каква е нашата политика спрямо държавите от региона. Как да се върви към помирение с народите, с които трябва да разрешим неспоразуменията и незарасналите рани от 90-те години”, посочва Тадич. Той за пореден път декларира, че Сърбия няма да се откаже от Косово. “Напротив. Нашата политика в Косово трябва да остане единна и принципна и трябва да намира нови отговори при новите обстоятелства, както и трябва още по-силно да продължим нашия път към ЕС. Има и сръбски, и европейски политици, които смятат, че трябва да се сложи знак на равенство между европейската политика и отказа от Косово. Моята позиция е напълно противоположна. Продължаването на държавната политика спрямо Косово е истинският начин да стигнем до ЕС”, казва Тадич. /БЛИЦ