Учените, изследващи картините посветени на тайната вечеря, са достигнали до извода, че те отразяват тенденцията на съвременната цивилизация към преяждане. Работата на изследователите е публикувана в списанието International Journal of Obesity, но накратко тя е отразена в портала ScienceNOW.
Специалистите са анализирали 52 картини, рисувани в периода от 1000 до 1750 година. Те са установили, че за това време порциите на платната са се увеличили с 69 процента, а размерът на чиниите е нараснал с 66 процента. По мнение на авторите тази тенденция сочи постоянно увеличение на количеството храна, потребявана от западната цивилизация.<br /> <br /> Не се споменава дали учените са разглеждали други възможни обяснения на необичайния факт. Едно от тях например е стремежът на художниците да покажат изобилието, царило на Земята по време на Христос.<br /> <br /> Неотдавна бе публикувана работата на британски изследовател, също изследваща религиозни платна. Ученият сравнявал изображенията на ангелите с живи същества, способни да летят, и дошъл до извода, че ангелите не биха могли да се вдигнат във въздуха.<br /> <b><br /> Ганчо Каменарски, БЛИЦ</b><br />