Тази вечер изтича срокът за участие на частните кредитори в орязване на гръцкия държавен дълг със 107 милиарда евро.
Очаква се над 70% от банките -собственици на гръцки облигации, да се съгласят на загуба над 50% от номиналната стойност, за да избегне Гърция фалит. Приключването на сделката ще активизира програмата за помощ към Атина в размер на 130 милиарда евро.<br /> <br /> До този момент около 70% от частните кредитори, които притежават гръцки облигации, са потвърдили съгласието си за доброволно участие в орязване на дълга. За да спасят Гърция от фалит, частните банки ще заменят старите ценни книжа с нови при загуба от 54% от номиналната стойност. Над 30 мощни европейски банки и застрахователни компании участват доброволно в орязването на гръцкия дълг, което спасява от разпадане и Еврозоната. <br /> <br /> <br />