Прекаленото използване на новите технологии е пагубно за сексуалното желание. Твърде многото използване на супермодерни мобилни телефони, портативни компютри и други hi-tech чудеса води както до спад в желанието за любов у мениджърите, така и до нарушения в равновесието им от чувства.
Така заключава изследване на Netdipendenza onlus, публикувано във вестник „Стампа“.
Специален екип от психолози и сексолози, координирани от Джорджа Нотари и Киара Байето, са анализирали общите елементи между стреса и техностреса. Според психолозите твърде големият товар от технологии води до умора, раздразнителност, нарушения в съня и до спад в желанието за секс, а оттук - и до проблеми в отношенията в двойката.
Изследователите са анализирали психологическото състояние на многобройни мениджъри, които са признали, че нямат нито време, нито желание да се грижат за поддържането на сексуалното равновесие и обичта в отношенията си с партньорките си.
„Ако техностресът води до нарушения в живота на двойката, това означава, че ставаме по-лесно раними и крехки психологически, което пък се отразява на резултатите ни в работата. Един нещастен човек дава по-малко от себе си в работата“, казва Ди Френа.
„Когато нямаме време за нищо заради стреса от технологии, се задушава както влюбването, така и сексуалната връзка с партньорката“, казва и италианският психолог Вили Пазини./Pronto Sofia