Ръководителят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише заяви, че доверието спрямо финансовите пазари се връща, отразявайки действията на централните банки.
„Има движение към възраждане на доверието, което е в правилната посока и отразява постепенното оценяване на взетите решения“ от страна на централните банки, посочи Трише на конференция, организирана от Института „Монтание“. Сегашният период според ръководителя на ЕЦБ е „белязан от силни напрежения и системни ликвидни рискове“. Той добави, че сега международната общност изглежда по-единна по отношение на това, което трябва да се направи, особено що се отнася до потребността да се засили финансовата прозрачност. Трише акцентира, че от решаващо значение е да се засилят механизмите за управление на риска, доколкото сегашната криза има своите корени в „прекомерните рискове и задлъжнялост на финансовите институции“. /АФП