Рисковете от увеличаване на инфлацията в еврозоната се запазват, заяви президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише на пресконференция след заседание на банката.
На заседанието бе взето решение основният рихвен процент да остане на ниво от 4,25%, съобщи агенция "Блуумбърг". "Годишната инфлация вероятно ще остане за определено време на нива доста над онези, съответстващи на ценова стабилност. Продължава да остава важно да бъде избегната появата на косвените ефекти от инфлацията. Запазването на ценовата стабилност в средносрочна перспектива е основна цел на Европейската централна банка", посочи Трише. /БЛИЦ