Двойките, които искат дъщеричка, могат да бъдат посъветвани да отидат да живеят в Африка.
Авторите на проучването, публикувано днес, посочват големите разлики в съотношението на ражданията на момчета и момичета между тропическите ширини и суб-арктичния климат. Разликата остава дори след като се отчетат регионалните културни и социални предпочитания. В Китай и Индия има предпочитания към мъжките деца, поради което често се извършва аборт на женските зародиши. Според ендокриноложката от университета на Джорджия Кристен Навара, обобщила официални данни от 202 държави за периода 1997-2006 г, публикувани в Книгата с факти за света на ЦРУ, средно по света се раждат 51,3 % момченца срещу 48,7% момиченца. В тропическите ширини, момчета са само 51,1 %. В тропическа Африка под Сахара те са само 50,8%. "Значително повече дъщери се раждат в тропическите ширини", заяви Навара. "Зависимостта остава въпреки огромните разлики в начина на живот и социално-икономическите различия между различните страни и континенти", посочва още тя. Според изследването, публикувано в Biology Letters, за обяснение на загадката са необходими повече изследвания. Навара предположи, че човешките гамети може да са засегнати от изобилната светлина и температура, което може да води до предпочитанията към единия или другия пол. Предишни изследвания на малки бозайници като сибирски хамстери и домашни мишки доказаха, че се раждат повече мъжки животни през зимните месеци или когато има по-малко дневна светлина. В Китай момчета са 52,8% от новородените, докато в Индия те са 51,2% от общите раждания. /АФП