Премиерите на България, Австрия, Унгария, Румъния и Турция подписаха в Анкара споразумението за изграждането на газопровода "Набуко". Председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу каза, че това е един истински европейски проект, който ще осигури енергийна сигурност за Турция, Югоизточна Европа и Централна Европа.
&quot;Газопроводите може да са направени от стомана, но &bdquo;Набуко&quot; може да &bdquo;циментира&quot; връзките между нашите народи&quot;, посочи председателят на ЕК.<br /> <br /> Българската страна беше представена от премиера Сергей Станишев. На&nbsp;форум преди парафирането на документа, той открои като най-важно&nbsp;постижение на правителствата на участващите в проекта държави диверсификацията на енергийните източници, която е в основата на европейската енергийна сигурност. <br /> <br /> Споразумението дава нова основа на проекта и обща законова рамка, която ще стимулира частната инициатива и предприемачество и подкрепя възможностите за инвестиции в газовия сектор, отбеляза Станишев.&nbsp;<br /> <br /> За българските граждани, върху които рефлектира януарската газова криза, подписването на споразумението за &bdquo;Набуко&rdquo; носи силно икономически и политически окуражаващо послание. За нас проектът е част от европейската стратегия за сигурност на алтернативните доставчици, източници и маршрути за газовите доставки и България ще продължи да работи последователно за успеха на тези усилия, увери премиерът.&nbsp;&nbsp; <p>Проектът &bdquo;Набуко&rdquo; предвижда да бъде изграден газопровод с дължина 3300 км за транспортиране на природен газ от Централна Азия към ЕС през Турция и Югоизточна Европа. Газопроводът трябва да гарантира между 5 и 10 на сто от потреблението на газ в ЕС и ще свърже европейските пазари със страните производителки на синьо гориво от Черноморско-каспийския регион и Централна Азия. Според предварителните разчети синьото гориво ще тръгне по тръбите на &quot;Набуко&quot; не по-рано от 2014-1015 година. /БЛИЦ<br /> &nbsp;</p>