Председателят на Червения полумесец в Одрин Метин Кърай заяви, че е възможно турски граждани да поискат от България обезщетения за наводненията край Одрин.
&quot;Източникът на наводненията е България. Турция прави всичко възможно, за да се избегне водния ад, но виждаме, че България не прави даже една десета от това, което правим ние. Предложихме им да изградим нов язовир, който до голяма степен ще спре наводненията, но не показаха заинтересованост&quot;, твърди Кърай и добавя: &quot;Ако проблемът не бъде разрешен от българска страна, Одринско ще се наводнява всяка година&quot;.<br /> <br /> Според него най-нормалното развитие на събитията е засегнатите от наводнения турски граждани да потърсят правата си в съда. Най-важното основания за подобен ход щяла да бъде демонстрираната &quot;незаинтересованост от българска страна&quot;.