Икономическият успех на отделните европейски региони може да бъде свързан с присъствието на еврейски общности. Това се казва в изследване на Луиджи Пскали, учен от Университета „Уоруик“, пише Daily Mail.
До този извод ученият е достигнал, изучавайки материали за демографията на епохата на Ренесанса и историята на промените в религиозната доктрина на Римокатолическата църква. <br /> <br /> Бил е разгледан пример с Апенинския полуостров, на чиято територия в момента е разположена съвременна Иатлия. Представителите на еврейската диаспора, която е била една от най-икономически активните части на населението, през 1503 година са били принудени да мигрират на север в полуострова заради гонения в южните градове. <br /> <br /> Според учения, това е довело до видим разрив в обема на БВП на двата региона &ndash; показателите на Севера на Италия е бил по-голям от този на Юга с цели 10%. <br /> <br /> По териториите, граничещи с Франция ,евреите са създали първите банки, отбелязва се в изследването, Кредитните организации са способствали за икономическия растеж и ефективно разпределение на финансовите ресурси, пише <br /> Паскали. <br />