Фармакологичен принцип от края на 19 век, който дефинира ритъма на абсорбиране на лекарствените вещества от клетките на тялото, е поставен под съмнение от британски учени, чиито изследвания бяха публикувани в САЩ.
Новите изследвания, които се основават на най-напреднали технологии, посочват, че клетъчните стени абсорбират химичните субстанции до 100 пъти по-бавно в сравнение с принципа на Оувъртън, формулиран през 1890г. Откритието може да окаже голямо влияние върху разработването и клиничните изследвания на бъдещи лекарства, считат химици от Университета в Уоруик, Великобритания. Техните проучвания са публикувани в Аналите на Американската академия на науките. Според принципа от ХІХ в. на Ърнст Оувъртън от Цюрихския университет колкото по-лесно едно вещество се разтваря в липид, толкова по-лесно то прониква през мембраната на една клетка. Другояче казано - веществата, които са мастноразтворими, достигат вътрешността на клетката по-бързо от веществата, които са водноразтворими. Оттам Оувъртън формулира зависимост, която позволява да се предвиди бързината на разтваряне на молекулата. Един от ключовите параметри в тази зависимост е факторът К, определящ вискозитета. Колкото по-голям е К, толкова по-бързо е проникването на химичното вещество в клетката. Именно тази хипотеза, служеща за важен принцип във фармакологията, е отхвърлена от британските учени. /АФП