Учени за първи път успяха да създадат физически модел на слънчевите петна, койтое в състояние достатъчно точно да опише наблюдаваните явления на повърхността на звездата.
Авторите на публикацията в списание &ldquo;Сайънс&rdquo; са убедени, че моделът им ще позволи в бъдеще да бъдат съществено разширени знанията както за процесите по повърхността на светилото, така и в недрата му. Слънчевите петна са открити за първи път в началото на ХVІІ век практически едновременно и независимо един от друг от Галилей, Хериът, Фабриций и Шайнер и задълго остават загадъчни явления. Днес е прието да се смята, че появата им е свързана с магнитната активност на слънцето и че нарастването на тази активност води до появата им. Тя обаче се променя циклично &ndash; на всеки 11 години достига максимум, след което магнитните полюси на Слънцето сменят местата си. При това петната отговарят на областите с най-силно магнитно поле, където линините на индукцията му &ldquo;пробиват&rdquo; навън през видимата повърхност на звездата &ndash; фотосферата. Това поле е по-силно в центъра на петната, най-тъмната област, където линиите на индукцията на магнитното поле са насочени перпендикулярно на повърхността. По-светлите петна отговарят на линиите на индукция на магнитното поле, насочени под ъгъл към повърхността. При това групите петна най-често се появяват по двойки, в които магнитното поле има различна полярност. Смята се, че магнитното поле пречи на движението на плазмата, съставляваща фотосферата, което води до забавяне на преноса на енергия от дълбините на небесното тяло до повърхността му и до охлаждането на тези области от повърхността в сравнение с останалите. Ярката повърхност на слънцето е с температура от около 5 700 градуса по Целзий, докато в областта на петната се понижава до 3 700 градуса. Взаимодействието на групите слънчеви петна с различна полярност води до слънчевите изригвания &ndash; отделяне на огромни количества енергия, които могат да доведат не само до краткосрочните северни сияния, но и да попречат на дейността на изкуствените спътници на Земята и дори на наземни съоръжения като електропроводи или радари. Поради тази причина слънчевите петна са извънредно важен обект за изследване и по мнението на учените да бъде обяснен техния физичен механизъм е невъзможно без сложни компютърни модели. <br /> Екип от американски и германски учени е създал математически модел, който описва поведението на плазмата на слънчевата повърхност при отчитане на фундаменталните закони за пренасяне на енергията и масата, хидродинамиката, магнитната индукция и обратната й връзка с останалите физични явления. Използването на тези закони за моделиране на слънчевите петна стана възможно благодарение на най-новия компютър на &ldquo;IBM&rdquo;, който извършва 76 трилиона прости изчисления за секунда. С помощта му учените успели да създадат триизмерна симулация на повърхността на слънцето с размер 98 000 километра на 49 000 километра и дълбочина 6 100 километра. Всяка от 1,8 млрд. виртуални точки от пространството се оказала отделена от останалите на разстояние едва между 15 и 30 километра. Изчислението отнело няколко седмици. Достоверността на симулацията бела контролирана чрез огромен масив от данни за наблюдения на светилото, събрани от наземни обсерватории и космически телескопи. Резултатите от моделирането позволили на учените за първи път да получат подробна симулация в областта на петната и светлите петна и да разкрият влакнестатта структура на плазмата, напираща от центъра на петната към външното пространство и образуваща областта на светлите петна. &ldquo;За първи път успяхме да моделираме изцяло слънчево петно. Разбирането на процесите, определящи възникването и еволюцията на слънчевите петна, е нужно за разкриването на всички движещи сили на земната атмосфера. Работата ни ще позволи не само да се задълбочи разбирането за процесите в Слънцето, но и да се покажат взаимовръзките между поведението на светилото и характеристиките на земната атмосфера&rdquo;, твърди Матиас Ремпел, водещ автор на публикацията и служител в обсерваторията към Националния център за изследване на атмосферата, цитиран от неговата пресслужба. /БЛИЦ<br />