Пентагонът публикува данни за броя на изнасилванията сред военнослужещите – през 2015 г. жертви на нападения са станали над 10 хиляди мъже и малко по-малко жени. Това означава, че почти е запазена тенденцията от 2014 г., когато жертва на насилие са станали 10600 мъже и 9600 жени.
Следва да се отчете фактът, че армията на САЩ се състои 85% от мъже. Според експерти, едва 38% от жените съобщават за подобни инциденти, при мъжете положението е още по-лошо &ndash; 10%. При това в американските въоръжени сили съществува специална служба за предотвратяване на сексуалните престъпления (SAPRO).<br /> <br /> Анализирайки данните за 2015 г. военните са направили извод, че съобщените случаи за изнасилване са намалели, но броят на изнасилените мъже е увеличен с 5%.<br /> <strong><br /> Превод: БЛИЦ</strong><br /> &nbsp;