Учените откриха в ДНК на гръбначните животни, в това числу и у човека, остатъци от генома на опасни вируси. От тия вируси възникват такива заболявания като треската Ебола и треската Марбург, причиняващи до 90 процента смъртност. Изследването на учените е публикувано в списанието PLOS Pathogens.
Някои вируси в процеса на размножаване &bdquo;вписват&rdquo; последователността на своя геном в ДНК на организмите, в които те паразитират. Такива вируси са получили името &bdquo;ретровируси&rdquo;, като най-известния пример е за СПИН. Ако ретровирусът е вписал последователността на своя геном в половите клетки на рецептора, то потомците на заразеното животно заядължително ще го носят във всички свои клетки.<br /> <br /> Учените са проверили могат ли други типове вируси да оставят свои нуклеинови киселини в ДНК на животните. Проверени са геномите на 48 гръбначни животни за наличие на последователността на почти всичките известни 5666 вируса. Установено е, че у 19 животни, включително и у Homo sapiens, са съхранени вирусите от семействата на борнавирусите и на филовирусите, причиняващи смъртоносните трески Ебола и Марбург. Те обаче не са ретровируси.<br /> <br /> Тези вируси са мутирали и не предизвикват заболявания, но по количеството на техните фрагменти може да се определи кога са проникнали в ДНК на гръбначните животни.<br /> <br /> Засега специалистите не могат да кажат защо именно тези две семейства са оставили своите &bdquo;следи&rdquo; в гръбначните животни, по какъв начин те са го направили и какъв е смисълът на такова нетипично за неретровирусите поведение.<br /> <br /> Според една от версиите вграждането на вирусните последователности защитава носителите от заразяване с пълноценни вируси, тоест действат като имунизация. В полза на тази гледна точка косвено свидетелства един красноречив факт. Например конете, които са особено уязвими пред борнавирусите, нямат тяхната последователност в своя геном. За сметка на това път прилепите, имащи в генома си последователност от вируса на Ебола, предават вируса на Ебола, без самите те да се разболяват от него.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br />