В Големия адронен колайдер са засечени признаци за съществуване на частица, която е по-тежка от Хигс бозона, пише MailOnline. Тя не би могла да се обясни със съществуващите модели и може да доведе до откриване на напълно нов клас частици и дори пета фундаментална сила.
&nbsp;Първите резултати обаче не са достатъчни, за да потвърдят съществуването на частицата. Необходими са още измервания, които се планира да бъдат извършени следващия месец. <br /> <br /> Данни от миналия декември подсказват присъствието на частица, шест пъти по-тежка от Хигс бозона. Ако това се окаже истина, ще бъде революционно откритие. &ldquo;Би било нещо, излизащо изцяло извън Стандартния модел и върхът на айсберга на нов клас от частици,&rdquo; казва проф. Джон Елис от Лондонския кралски колеж. &ldquo;Ако съществува!&rdquo;<br /> <br /> Два от детекторите на колайдера - ATLAS и CMS, са измервали разпад на частици, който завършва с два протона. Измерването на протони е ефективен метод за засичане на нови физични явления. Детекторите са засекли протони с обща енергия 750 гигаелектронволти (GeV). Когато частиците се разпадат на протони, те отделят енергия, равна на масата им, умножена по скоростта на светлината на квадрат. Частица, която произвежда протони с такава енергия не е позната.<br /> <br /> Елис отбелязва, че по подобен начин е бил открит Хигс бозона. Разликата е, че съществуването на Хигс бозона е предсказано. Новата частица, ако я има, не е предсказана от Стандартния модел и би отворила врата към нов неизследван свят. Някои дори предполагат, че, ако съществува, новата частица може да доведе до откриване на пета фундаментална сила.