На 9 септември индийското правителство обяви, че през есента и лятото на 2011 година ще бъде извършено първото от колониалните времена (1931 г.) кастово преброяване на населението. То ще започне, след като приключи провежданото сега общо преброяване на населението, което трябва да събере включително биометрични данни. Целта е да се състави актуална представа за кастовия състав на жителите, за да може правителството да състави социални програми за интеграция в обществото на маргинализираните нисши касти.
В Индия се наброяват около 3000 касти, които обединяват жителите в съответствие с произхода им и упражнявания занаят. Кастовата система е съществувала в Индия от хилядолетия. Не само хиндуистите, но индийските мюсюлмани и християни са обединени в касти.<br /> <br /> Официално кастовата система е отречена от конституцията от 1950 година, която не допуска дистриминация по кастов признак. Обаче на практика тя още съществува, особено извън големите градове, където живее 70 процента от населението, тоест около 800 млн. души.<br /> <br /> В някои региони на Индия на представителите на нисшите касти все още е забранено да общуват с членове на по-висшите касти и да посещават домовете им. Това налага цял ред ограничения в обществения и политическия живот на страната, като много партии действат в интерес на едни или други касти.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br />