В бъдеще пенсиите в Италия ще могат да се получават и в магазините за цигари. Така предвижда проект на новия министър на държавната администрация Ренато Брунета.
Според него ще бъде възможно плащането на социалните осигуровки за домашните помощници да става и в аптеките, а подновяването на паспортите - в търговските центрове. Мнозина оценяват проектите на Брунета като революционни, но според него това е само начин да се конкурират държавният и частният сектор в полза на данъкоплатците. „Ако на държавната администрация се гледа като на нещо сиво и глухо, то явно има причина за това. Не е необходимо да крещим, за да разрешим проблемите, а просто да поставим в условия на конкуренция традиционната мрежа на държавния сектор с паралелната мрежа на частната сфера. По този начин ще се създадат нови канали за обществени услуги“, каза Брунета в интервю за вестник „Месаджеро“. Според него в рамките на 6 месеца ще влязат в действие първите услуги от новия тип. Благодарение на тях ще се увеличат многократно пунктовете, чрез които гражданинът ще може да контактува с държавната администрация. Първи в новата мрежа ще влязат пощите и магазините за цигари, където в момента е възможно да се плащат глоби и данъци. /ПронтоСофия