„Свитъците от Мъртво море“ се явяват едни от най-важните исторически документи и докато учените все още изучават онези от тях, намерени за пръв път преди 60 години, на бял свят излизат нови и нови артефакти. „Свитъците от Мъртво море“ са открити в 11 пещери и в продължение на много години археолозите не спираха да търсят нови, като едва наскоро, за първи път от 60 години, бе открита неизследвана пещера, съхраняваща в себе си множество тайни.
В момента учените искат да разберат кой е изнесъл от нея част от свитъците, може би дори всички, тъй като поне за част от тях е сигурно, че са преминали в ръцете на мародери. Между 1946 и 1956 година стотици пергаменти и папирусни свитъци са били открити в пещерите Кумран в Израел. Всички древни документи съдържат в себе си древни юдейски писания, някои неканонизирани текстове, части от които принадлежат на древни секти. Археолозите смятат, че пещерите в новооткритата местност може да донесат много исторически открития. 
Това е увлекателна работа“, казва Орен Гутфилд, директор на разкопките: „Досега бе прието да се казва, че „Свитъците от Мъртво море“ са били съхранявани само в 11 от пещерите Кумран, но ето че в момента няма никакви съмнения, че налице е и 12-а пещера“. Въпреки че в нея не са открити свитъци, там е имало голям брой разнообразни съдове за хранене, части от торби от плетена кожа, говорещи за това, че свитъците са били там. Освен това открити са и не толкова древни артефакти, видимо оставени от мародерите – две железни кирки, датиращи от 1950 година. 


Старите артефакти, такива като керамиката, кремъчните ножове, крайниците на стрели и някои образци от полускъпоценния камък карнеол указват, че пещерата се е използвала от човека още през енеолита и неолита. Учените се надяват, че находките ще открият пътя към нови пещери, където може би се съхраняват още повече подробности от миналото.