За първи път от 7 години в Китай е отбелязан тримесечен дефицит в търговския баланс. Както съобщава агенция Bloomberg, по резултатите от първите месеци на 2011 година вносът е превишил износа с над 1 млрд. долара. Аналогичният период за 2010 година е приключен с профицит от 13,9 милиарда долара.
Дефицитът в баланса се е получил следствие на повишените цени на вносните стоки. Стихийните бедствия на 11 март в Япония (основен търговски партньор на Китай след Евросъюза) и ръстът на нефта също така са оказали негативно влияние на външнотърговското салдо.<br /> <br /> Сумарно обемът на външната търговия през януари-март в сравнение с първото тримесечие на 2010 година е нараснал с 30 процента (800 милиарда долара). При това импортът е нараснал с 32,6 процента, а експортът &ndash; едва с 26,5 процента. През февруари тази година външнотърговският дефицит е достигнал 7,3 милиарда долара. Обаче през март експортът се е увеличил дотолкова, че салдото е станало положително.<br /> <br /> За последен път тримесечен дефицит в търговския баланс на Китай е бил отбелязан през 2004 година. /БЛИЦ<br /> <br />