Любопитно тълкувание дава сръбската Уикипедия на думата “българин”. Според западните ни съседи “българин” произхожда вероятно от старотурски, в който “булгар” означава “мелез”, “смесица”, “хибрид” (от глагола булгамак, който се превежда като смесвам), познат с употребата си в едно от турско-татарските племена.
&ldquo;През времето на турското робство думата &ldquo;българин&rdquo; изгубила етническото си значение и започнала да се употребява в значението &ldquo;онеправдан селянин, без оглед на етническия му произход&rdquo;, пише още в сръбската Уикипедия. <br /> <br /> Авторът на статията е ползвал за източник стар юго-титовски учебник от 1982 г., където българите и произхода на наименованието им е представен като: &quot;Българин&quot; - дума от старотурски, означаваща &quot;мелез&quot;, българин е синоним на угнетен и онеправдан селянин без права в рамките на Османската империя, както и че наименованието &quot;българин&quot; в Македония, Косово и части от Сърбия не определяло етническата принадлежност и произход на тези хора, а именно социалното им и обществено положение в рамките на Османската империя.<br /> <br /> С това се цели чисто по коминтерновски да се заличи наличието на какъвто и да било български етнически елемент на територията на съседните държави.<br /> <br /> Въпреки, че Уикипедия е свободно място в глобалната мрежа, където всеки би могъл да публикува каквото си иска, фактът, че за източник на информацията се ползва стара югославска книга отпреди 30 години показва, че западните ни съседи не са се отърсили от комплексите си, от шовинизма си и за съжаление от огромната си омраза към българите.<br />