Упълномощеният от президента на Русия детски омбудсман Анна Кузнецова направи запитване до прокуратурата във връзка със странно предложение на общинските власти на Зеленополски район, намиращ се в Република Татарстан, нередовните платци да се наказват като бъдат отнемани децата им, пише Блокнот.
"При мен постъпи информация, че причина за изземването на децата може да бъдат неплатени комунални сметки," каза тя. "Сега сме подготвили редица мерки, направихме запитване в прокуратурата и сме на мнение, че такива действия на първо място са некоректни и да се манипулира ситуацията чрез отнемане на деца е недопустимо."

По нейни думи съществуват достатъчно механизми за оказване на натиск на длъжниците.

Превод: БЛИЦ