Съветът на министрите на ЕС приветства в заключенията си от днешното си заседание в Брюксел арестуването на Радован Караджич, като оцени, че то означава “важен етап в сближаването между Сърбия и ЕС” и насърчи Белград да продължи по този път.
Съветът приветства арестуването на Радован Караджич, обвинен от Трибунала в Хага за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, се изтъква в заключенията, приети от министрите от ЕС. Това развитие на събитията показва, че новото правителство в Белград желае да допринесе за мира и стабилността в Балканския регион. То означава важен етап в сближаването на Сърбия и ЕС, се казва в текста. Съветът окуражава новото правителство на Сърбия да поддържа позитивни отношения с ЕС и с държавите-членки и да развива конструктивно отношение към усилията на ЕС да допринесе за мира и стабилността на Балканите. /”Блиц онлайн”